NE REZERVAM DREPTUL DE A NE SELECTA CLIENTELA

Termenul maxim de remediere pentru produsele care fac obiectul garantiei este de 15 zile daca aceasta interventie implica doar manopera nu si piesa de schimb.

Daca acest interval este depasit atunci se ofera la schimb un produs din gama tehmologica similara, pana la solutionarea aparatului  doar pentru produsele aflate in garantie la producator / furnizor care are contract cu 24FIX SERVICE. Refuzul echipamentului de schimb nu prelungeste garantia echipamentului lasat in service cu perioada de interventie a echipamentului.

24FIX SERVICE nu isi asuma responsabilitatea eventualelor pierderi sau deteriorari ale echipamentului livrat in service prin terti, din cauza ambalari necorespunzatoare sau a modului de manipulare in livrare al produslui.

La predarea unui echipament in service, in mod direct prin lasarea lui la sediul 24FIX SERVICE sau prin terti (trasportatori ) Clientul are obligativitatea de a lasa un Proces Verbal de predare a echipamentului.

Procesul Verbal de predare a unui echipament reprezinta oblicativitatea clientului de a mentiona toate elementele de indentificare ale prodului (Modelul aparatului, Seria Aparatului, Accesoriile din colet) si ale persoanei/ firmei care a trcompletat procesul verbal impreuna cu o descriere clara a problemei.

Clientul are obligatia de a ridica echipamnetul in termen de 5 zile lucratoare de la data la care a fost anuntat ca aparatul este reparat va fi expediat prin curier sau poate fi ridicat de la receptie. In cazul in care nu este ridicat dupa notificare pentru perioada ce depaseste 5 zile se va aplica o taxa de depozitare in valoare de 29 lei/zi. In situatia in care produsul nu a fost ridicat in termen de 60 de zile de la anuntare, clientul accepta sa renunte la dreptul de proprietate asupra acestuia, echipamentul ramanand in proprietatea 24FIX SERVICE.

La sosirea produsului in service receptia se executa printr-o inspectie vizuala acestuia si verificarea Procesului Verbal de predare. Clientul ia act de constatarile ulterioare efectuate in service in urma diagnosticarii produsului pe canalele de comuncare de tip mail sau whatsapp.

TERMENI SI CONDITII GENERALE PENTRU ECHIPAMENTELE AFLATE IN POSTGARANTIE

Pentru aparatele care nu se afla in garantie la productor/ furnizor cu care 24FIX SERVICEare contract, aparatul la schimb se ofera in conditie de inchiriere cu costuri de exploatare mentionate separate in contractele de inchiriere.

In baza prevederilor art. 4 din OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, va informam urmatoarele:

Articolul 1. Obiectul contractului
1.1 Obiectul Contractului consta in diagnosticarea si in masura in care este posibil repararea de catre Prestator, la cererea si cu acordul exprimat scris sau verbal al Clientului, a echipamentului electronic mentionat in fisa de service. Diagnosticarea se poate face pentru toate echipamentele aflate in perioada de garantie la furnizor partener 24FIX SERVICE, pentru aparatele cu contract de garantie extensa sau pentru echipamentele fara garantie, multibrand.
1.2 Obiectivul contractului se poate aplica si pentru echipamentele care au nevoie de revizie si intretinere periodica al echipamentelor folosite in grupa CAEN 9602, 9604, 9609 si 8559.

Articolul 2. Durata contractului
2.1. Durata interventiei de service variaza in functie de complexitatea defectului si de durata de achizitie a pieselor de schimb ce trebuiesc inlocuite.
2.2. In situatia in care produsul va fi remediat la punctul local 24FIX SERVICE din Bucuresti, str. Sfantul Petru TEI 59, sec.2, e-mail OFFICE@24FIX SERVICE.RO, clientul va fi informat de termenul aproximativ al remedierii in urma diagnosticarii produsului.
2.3. Conditiile raman valabile pentru orice interventie a produsului pe toata durata contractului.
Contractul va inceta de plin drept, fara interventia instantei si fara alte formalitati prealabile in urmatoarele cazuri:
a) prin acordul scris al partilor contractante;
b) la terminarea perioadei de garantie oferite pentru interventia care face obiectul prezentului contract;
c) la cererea oricareia dintre cele doua parti, prin reziliere de plin drept, in cazul in care cealalta parte, aflata in culpa, incalca una sau mai multe dintre obligatiile asumate prin prezentul contract si nu remediaza incalcarea in temen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii notificarii de remediere. In acest caz rezilierea opereaza in termen de 5 (cinci) zile de la data primirii de catre partea in culpa a notificarii de reziliere.
2.4. Incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja nascute sau scadente intre parti.

In baza prevederilor art. 4 din OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, va informam urmatoarele:

 

Articolul 3. Drepturile si obligatiile partilor contractante:
3.1. Prestatorul:
a) Se obliga sa diagnosticheze Echipamentul si sa informeze Clientul in privinta evaluarii.
b) Se obliga sa repare Echipamentul in cazul in care acesta a fost declarat reparabil in urma diagnosticarii dar numai cu acordul proprietarului Echipamentului in scris sau verbal.
c) Daca interventia necesita doar manopera acesta se caluleaza in functie de timpul de interventie. Costul unei ore de manopera tehnica pe echipamentele tehnologice este de 425 RON. In urma devizului de service este mentionat si timpul de interventie aferent acelei lucrari.
d) Daca interventia necesita si piesa la schimb, acesta se caluleaza in functie de costurile piesei, costuri de transportul, taxelor vamale la care se adauga o marja comerciala de 30% din pretul total. Timpul de asteptare al interventie creste cu timpul necesar de procurare a piesei de schimb.
e) Se obliga sa livreze proprietarului Echipamentului piesa defecta inlocuita numai la solicitarea expresa a acestuia facuta inainte de finalizarea reparatiei, dupa aceasta perioada nu se mai poate solicita acest lucru, in masura in care aceast lucru este posibil; Daca piesa de schimb se inlocuieste la producator cu piesa defecta in perioda de garantie, returul piesei defecte nemaifiind posibil.
f) Se obliga sa furnizeze proprietarului Echipamentului informatii privind interventia efectuata asupra Echipamentului in Fisa de Constatare.
g) Nu raspunde pentru pierderile suferite, precum si pentru orice prejudicii suferite de client in urma acestor timpi de interventie, obligatia Prestatorului fiind numai de a repara echipamentul;
h) Se obliga sa definesca pretul interventie defalcate, in pret piesa si pret manopera in functie de numarul de ore lucrate.
i) Se obliga sa solutioneze orice situatii considerate drept abateri de la conditiile legale sau contractuale ce fac obiectul prezentului contract. Orice reclamatie poate fi formulata pe adresa sesizari@24FIX SERVICE.ro, clientul urmand sa fie contactat de catre un reprezentant al Prestatorului in vederea documentarii cazului si solutionarii pe cale amiabila, in termenul legal de 30 de zile. Toate sesizarile trebuiesc formulate conform politicii de confidentializate G.D.P.R. in viguare.

3.2. Clientul:
a) Se obliga sa furnizeze Prestatorului toate informatiile necesare si relevante legate de starea Echipamentului si manifestarea defectului reclamat in format video si poza pe mail la adresa office@24fix.ro sau pe Whatsapp la numarul 0774079676.
b) Se obliga sa utilizeze Echipamentul in limitele si in conditiile specificate de catre producatorul Echipamentului sau furnizorul lui. In situatia in care echipamentul nu este conectat la o priza cu impamantare, orice problema de electrosecuritate aparuta, absolva producatorul sau furnizorul de orice culpa.
c) Se obliga sa plateasca taxa de diagnosticare catre Prestator inainte de a se livra echipamentul intrat in service.
d) Se obliga sa transmita Prestatorului acordul sau refuzul, verbal sau scris, pentru repararea echipamentului; Comunicarea pe Mail sau Whastapp este considerate comuncare scrisa si este luata in calcul.
e) Se obliga sa achite contravaloarea remedierii echipamentului aflat in service, precum si a tuturor taxelor imediat ce Prestatorul l-a anuntat ca produsul a fost reparat si a emis facture comerciala si devizul de service. In caz contrar, Clientul este de drept in intarziere, datorand Prestatorului penalitati de intarziere in cuantum de 0,5% pe zi de intarziere din valoarea facturii scadente si neachitate. Termul de penalizare incepe din a 3 zile lucratoare de la data emiterii facturii comerciale, a devizului de service si anuntarea Clinetului.
f) Clientul are dreptul sa verifice integritatea produsului la primirea acestuia, la sediul Beneficiarului sau in cazul trimiterii prin curier, la primirea acestuia de la reprezentantul firmei de curierat. In cazul trimiterii echipamentului prin terti, 24 Fix Service nu este resposabila de starea in care ajunge echipamentul.
g) Clientul are obligatia de a ridica echipamentul din service in maxim 5 zile lucratoare dupa ce a fost anuntat ca echipamentul a fost reparat si a primit facture comerciala si Fisa de service pe mail sau whastapp.
In cazul in care nu este ridicat dupa cele 5 zile lucratoare, se va aplica o taxa de depozitare in valoare de 29 lei/zi.
h) In situatia in care echipamentul nu a fost ridicat in termen de 60 de zile de la finzalizarea interventiei si anuntarea expresa a clientului prin Factura comerciala si Fisa de constatare, clientul accepta sa renunte la dreptul de proprietate asupra acestuia, echipamentul ramanand in proprietatea 24 FIX SERVICE fara drept de contestare sau atac in instanta. Dupa aceasta perioada de 60 de zile, facture de service si taxa de depozitare cumulate in toata aceasta perioada se storneaza.

Articolul 4. Preturi si conditii de plata
4.1. Taxa de diagnosticare (evaluarea tehnica in vederea repararii) a starii unui echipament variaza in functie de complexitatea echipamentului. Costurile pornesc de la un pret minim de la 425 Ron pana la 1500 Ron. Preturile complete se gasesc pe site-ul Prestatorului www.24FIX SERVICE.ro.
4.2. Clientul va plati Prestatorului, taxa de diagnosticare. Daca interventia este posibila, iar Clientul a comunicat scris sau verbal acordul pentru reparare la pretul un pret mediu (limite minime si amxime) indicate va achita contravaloarea costurilor reparatiei echipamentului fara a mai platii si taxa de diagnosticare.
4.3. Pretul de reparatie al echipamentului este format din contravaloare piese de schimb si manopera interentie.
4.4. Daca clientul nu doreste repararea echipamentului de catre Prestator va achita taxa de diagnosticare la sediul Prestatorului odata cu ridicarea aparatului sau prin viramant bancar inainte de ridicarea aparatului
4.5. Clientul poate efectua plata facturii fiscal prin virament bancar in contul prestatorului indicat in factura comerciala sau in numerar la receptia acestuia.

Articolul 5. Conditii generale de Garantie
5.1. Garantie
a. Prestatorul asigura o garantie de 3 (luni) pentru piesa inlocuita cat si pentru manopera aferenta.
b. Prestatorul nu va factura manopera in cazul in care in perioada de garantie, Echipamentul revine la Prestator reclamand defect a piesei inlocuite;
c. Prestatorul nu va acorda garantie si manopera gratuita in cazul in care Beneficiarul reclama la acelasi Echipament acelasi defect, insa, in urma diagnosticarii, rezulta ca Echipamentul prezinta defectul reclamat ca o consecinta a defectarii altei piese decat cea care a mai facut obiectul reparatiei/inlocuirii.
d. Conditiile garantiei sunt valabile cu respectarea instructiunilor din manualul de utilizare al echipamentului. Utilizarea in suprasarcina a echipamentului elimina garantia de 3 luni oferita de Prestator.
e. In cazul in care se va constata, in conditiile legii, culpa exclusiva a Prestatorului, acesta va despagubi pe Beneficiar pentru toate prejudiciile patrimoniale sau nepatrimoniale cauzate de neindeplinirea sau indeplinirea in mod necorespunzator de catre Prestator, dar fara a depasi valoarea prestatiei efectuata de Prestator conform prezentului contract.

5.2. Grantie Extinsa
5.2.1.Garantie la furnizor
a. Perioada de garantie a unui echipament care are inca garantie la furnizor partener 24Fix Service se prelungeste automat cu durata sederii in service al echipamentului pe baza Fisei de Service emisa de Prestator.
b. Perioda de garantie nu se prelungeste in situatia in care Clientul beneficiaza din partea Furnizorului partener 24Fix Service de un aparat din aceasi clasa tehnologica la schimb pe periada sederii in service a echipamentului sau.
c. Perioda de garantie nu se prelungeste in situatia in care Clientul refuza un aparat la schimb din aceiasi clasa tehnologica din partea Furnizorului pe perioada sederii in service a echipamentului sau.

5.2.2 Fara garantie la furnizor
a. Produsul iese de sub incidenta garantiei comerciale la sfarsitul perioadei de garantie standard oferita de producator sau furnizor partener 24Fix Service sau in urma anularii garantiei comerciale de catre furnizorul partener din motive obiective (neexploatare conform istructiunilor fabricantului mentionate in Manualul de utilizare, personal necalificat sau neinstruit de catre furnizor sau scoala acreditata, instalatie electrica necorespunzatoare – lipsa contractului PRAM, deterioarea din factori externi (inundatie, shock, fluctuatie de tensiune), relocare fara asitenta furnizorului, lipsa documente originale (facture, certificate de garantie) pe o perioada nedeterminata de timp.
b. Pentru echipamentele fara garantie se poate opta pentru varinata de Garantie Extinsa prin 24Fix Service cu contract separarat in acest sens.
c. Pentru aparatele intrate in service si care nu mai dispun de garantie la furnizor partener 24Fix Service pot beneficia de echipament la schimb din aceasi clasa tehnologica in sistem de inchiriere contra cost conform contractelor separate de inchiriere.

Articolul 6. G.D.P.R. Protectia datelor cu caracter personal
6.1. Prestatorul este operator de date cu caracter personal, poate aduna si pastra informatii referitoare la persoana de contact/client. Aceste informatii pot fi folosite pentru a putea contacta Clientul in legatura cu produsele şi serviciile noastre.
6.2. Prestatorul se angajeaza sa asigure exercitarea drepturilor Clientului de rectificare, stergere, obiectie.
6.3. Clientul poate sa renunte la dreptul de a fi contactat sau de a modifica datele cu caracter personal, putand solicita prin trimiterea unei scrisori la adresa mentionata in prezentul contract, prin email la sesizari@24FIX SERVICE.ro sau Whatsapp la numarul 0774079676.
6.4. Scopurile prelucrarii acestor date sunt: informarea cu privire la comanda efectuata de Client in cadrul service-ului, informarea despre produsele si promotiile Prestatorului sau despre orice alte promotii sau activitati desfasurate de Prestator realizarea de rapoarte statistice.
6.5. Prestatorul se obliga ca datele cu caracter personal (Nume, Firma, Facturi emise, Fise de constatare, Fise de service) sa nu fie difuzate catre terti decat cu acordul scris al Clientului.

Articolul 7. Dispozitii finale
7.1. Orice notificare, comunicare, informare, solicitare oficiala se face la adresata Prestatorului va fi considerata valabila daca va fi transmisa acesteia prin e-mail la office@24fix.ro sau priori-post sau curierat la adresa Bucuresti, Str. Sfantul Petru Tei nr.59, cu confirmare de primire, datate de identificare si stampilata. Orice alta varianta de comunicare nu este luata in considerare.
7.2. Prezentul contract, impreuna cu modificarile si anexele sale, reprezinta vointa partilor si inlatura orice declaratii, acorduri anterioare, indiferent de forma orala sau scrisa. Orice modificare a lui se va face numai in scris, cu acordul parti.
7.3. Partile se obliga sa respecte intocmai toate termenele si prevederile intregului contract.
7.4. 24FIX SERVICE ISI REZERVA DREPTUL DE ASI SELECTA CLIENTELA.

Suport WhatsApp